1. ESZ 213/1-75 Irodák, irodaházak/
 2. ESZ 204/2-74 Filmszínházak/
 3. ESZ 204/4-75 Muvelôdési épületek, közmuvelôdési könyvtárak/
 4. ESZ 206/2-76 öregek szociális otthona/
 5. ESZ 206/7-74 öregek napköziotthona/
 6. ESZ 206/8-75 Állammi tuzoltólaktanyák/
 7. ESZ 214/1-74 Közületi és vállalati üdülôk/
 8. MSZ-04.203/5-79 Oktatási létesítmények óvodák/
 9. MSZ-04.209/6-79 Sportlétesítmények labdajátékpályák/
 10. MSZ-04.209/8-79 Sportlétesítmények öltözôk zuhanyzók/
 11. MOTI 17-67 Közterületi személygépkocsi parkoló helyek/
 12. MOTI 23-66 Üzlet, üzletház/
 13. MOTI 32-65 önkiszolgáló üzletházak/
 14. MOTI 55-66 Növényágyak/
 15. MOTI 63-67 Lakóterületi zóldfelületek/
 16. MOTI 72-68 Növényházak/
 17. Einiges über Ungarn. Nach dem "Néhány szó a' lóverseny körül."/ Grafen Stephan Széchenyi
 18. Licht, oder aufhellende Bruchstücke und Berichtigung einiger Irrthümer und Vorurtheile/ Stephan Sz
 19. Ein Blick auf den anonymen Rückblick, welcher für einem vertrauten Kreis, in verhältnissmässig wenigen Exemplaren in Monte October 1857, in Wien, erschien/ von einem Ungarn [Széchenyi István gr.]
 20. Rückblick auf die jüngste Entwicklungs-Periode Ungarn/ [Bernhard Meyer
 21. Chronica Hungarorum/ Thuróczy János
 22. Stellarium corone benedicte virginis Marie in laudem eius pro singulis predicationibus elegantissime coaptatum/ Temesvári Pelbárt
 23. Sermones dominicales perutiles a quondam fratre Hungaro ordinis minorum de obseruantia conportati Biga salutis intitulati feliciter incipiunt./ Laskai Osvát
 24. Az kereztieni igaz hitnek reszeiroel valo tanitas kerdesekkel es feleleteckel, ellenvetesekkel es azoknak meg feitesiuel, az hiueknek eppueletekre / irattatot es mostan vyonnan meg oeregbittetet Feleghazi Thamas debreczeni praedicator altal; Ez melle adattatot roeuid catechismus/ Félegyházi Tamás
 25. Paraszti majorság./ Baróti Szabó Dávid
 26. Fejedelmi lelek avvagy a' jo fejedelemnek szükseges ajandeki, mellyeket rövid szakaszokban foglalván, historiákkal és politikai elmélkedésekkel világositván, deák nyelven adott-ki/ Weber, Johann Adam
 27. Epigrammatum miscellaneorum, sacrorum, et profanorum libri III. / conscripti a Francisco Babai, presbytero archi-dioecesis Strigoniensis. - [Trnava] : Typis Tirnaviensibus, 1777. - 140 p. ; 22 cm/ Babai Ferenc
 28. Földesi estvék : olvasó könyv a' magyar ifjúság számára/ Bezerédy Amália
 29. Romanocategorus az az, az apostoli vallassal ellenkező, minapi, romai-catholicusok, tudomanyának mutato laistroma. Mellyet az nemes-szemely Tey-Falvi Chiba Marton egy papista vállásra tevelyedet attyafianak irt: es beregszaszi praedicator lévén, hazajának ajanlot. - [Debrecen] : s. n., 1637. - [48], 526 [recte 499], [3] p. ; 13 cm/ Csiba Márton
 30. Opus Anthonini archiepiscopi Florentini in theologia illuminatissimi. Inque utroque iure expertissimi De eruditione Confessorum feliciter incipit.. - Memmingen : Albrecht Kunne, 1483. - [96] p. ; 19 cm/ Antoninus Florentinus
 31. Tractatus breuis et vtilis pro infirmis visitandis et confessionem eorum audiendis. - Impressum in... civitate Pataviensi : per Johannem Alakraw et Benedictum Mair, [1482.] decimaquarta die Novembris [nov. 14.]. - [12] p. ; 19 cm/ Infirmorum visitatio
 32. Tractatus peroptimus de animabus exutis a corporibus / editus a fratre Jacobo doc. ordinis carthusiensis ertfordie.. - Impressum in... civitate Pataviensi : [Johann Alakraw et Benedictum Mayr], 1482. szept. 11.. - [44] p. ; 19 cm/ Jacobus, de Clusa
 33. Tractatus sollennis de arte et vero modo predicandi ex diuersis sacrorum doctorum scripturis et principaliter sacratissimi christianae ecclesiae doctoris Thome de Aquino ex paruo suo quodam tractatulo recollectus vbi secundum modum et formam materie presentis procedit.. - Impressus Memmingen : per Albertum Kunne, [1483]. - [22] p. ; 19 cm/ Tamás Szent, Aquinói
 34. Manuale parochialium sacerdotum. - [Strassburg] : [s.n.], [1482-1483?]. - [34] p. ; 19 cm/
 35. Notabilis expositio super canonem misse. - [Strassburg] : [Heinrich Eggestein], [1480-1483?]. - [48] p. ; 19 cm/ Expositio super canonem missae
 36. Diarium itineris in Moscoviam ... Ignatii Christophori nobilis domini de Guarient, & Rall, ... ab ... imperatore Leopoldo I. ad ... Mosciviae ducem Petrum Alexiowicium anno MDCXCVIII. ablegati extraordinarii / descriptum a Joanne Georgio Korb. - Viennae Austriae : typis Leopoldi Voigt, Universit. Typog., 1698. - [6], 252 p., 15 t. : ill. ; 32 cm Rzmetszetekkel, trkpekkel illusztrlt/ Korb, Johann Georg
 37. Jeles történetek. / mellyeket a' magyar játék-színre alkalmaztatott Dugonics András királyi oktató.. - 1794-1795. - 21 cm Elsö könyv., Első darab., Toldi Miklós. Szomorú történet három szakaszokban. ; Másadik darab., Etelka Karjelben. Szomorkás történet. Négy szakaszokban. - Pesten : Füskúti Landerer Mihály' költségével és bötüivel, 1794. - 386 p. / Dugonics András
 38. Jeles történetek. / mellyeket a' magyar játék-színre alkalmaztatott Dugonics András királyi oktató.. - 1794-1795. - 21 cm Másadik könyv., Harmadik darab., Bátori Mária. Szomorú történet öt szakaszokban. ; Negyedik darab., Kun-László. Szomorú történet négy szakaszokban. - Pesten : Füskúti ifjabb Landerer Mihály' költségével és bötüivel, 1795. - 1 rézm., 390 p./ Dugonics András
 39. Únalmas órákban, vagy-is A' téli hoszszú estvéken való idő töltés / a' mellyet a' versekben gyönyörködőknek kedvekért, ki-adott gróf Gvadányi József. - Pozsonyban : Wéber Simon Péter költségével és betűivel, 1795. - [4], 232, [4] p. ; 18,9 cm/ Gvadányi József
 40. Hajnal : arczképekkel és életrajzokkal díszített album / szerk. és kiadó tulajdonos Sarkady István. - 4. uj kiad.. - Budapest : Nyomatott ifjabb Boldini Róbert Könyvnyomdájában, 1873-74. - [306], 30 p., [153] t. fol. : ill. ; 31 cm/
 41. A magyar büntetőtörvénykezési jog tankönyve/ Heller Erik
 42. Keresztényi életnek példája avagy tüköre, az-az A' szentek élete, mellyet... / olasz autorok könyveiből... olasz nyelven rövid sommába foglalt... és ... magyar nyelven meg-magyarázott... és rendesen öt részre osztott, azután... deák nyelvvel megajándékozott Illyés András. - Most pedig megjobbitással negyedszer is magyarul ki-nyomtattatott, és megtöbíttetett Nepomuki Szent János életével. - Nagy-Szombatban : A' J. Társasága Akadem. Kollégium. Bötüivel, [1771]. - [12], 1082 p., [1] t. : ill. ; 22 cm/ Illyés András
 43. Igaz keresztyéni és apostoli tudomány s` vallás utára vezető és az el-tévelyedésről jó utban hozó kalauz/ Tolnai F. István
 44. Rövid igazgatas a nemes Magyar Orszagnak és hozzá tartozo részeknek szokott teorveny folyasirol / mellyet nemzetes Veres-Marthi Ciko Mihaly uram keresere deákbol magyar nyelvre forditott Kaszoni Janos Váradgyán. - Gyula-fejér-váratt : Brassai Major Marthon által, 1647. - [6], 302 [recte 292], [3] p. ; 20 cm/ Kászoni János
 45. Biharvármegyében kebelezett Kis-Mária (Kismarja) nagyközség és a Nagymariai puszta leírása : Kis-Mária polgárainak emlékül / írta O'sváth Pál. -[Budapest] : nyomatott Fritz Ármin Könyvnyomdájában, [1896]. - [44] p. ; ? cm/ Osváth Pál
 46. Conscriptio et aestimatio librorum Samuelis quondam Kőlőséri de Keres Eér ad mandatum excelsi Regii in Trania Gubernij per nos infra scriptos die 9na Julij 1745. inchoata, & fideliter peracta/ Köleséri Könyvjegyzéke
 47. Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum: summa diligentia collectum, adauctum et nunc recens excusum, in quo & propria nominapro studiosis orthographiae Graece sunt expressa, & appellativis synonyma Graeca passim inspersa sunt non pauca: vocibusvero positione & diphthongis carentibus, subjecti sunt versus veterum poetarum, quantitates syllabarum indicantes. - Hanoviae : typis Thomae Villeriani, [1611]. - [16], 915 [recte 925], [3], 335, [1] p. ; 19 cm Tartalom: 1., Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum / auctore Alberto Molnar Szenciensi - 2., Dictiones Ungaricae, summo studio collectae et Latine conversae, juxtaque ordinem literarum, prout scribi solent, digestae... / auctore Albert Molnar Szenciensi - Johannis Honteri Coronensis Transylvani poema De variarum rerum nomenclaturis per classes distinctum. / [Johann Honter] - Adami Siberi De officiis puerorum Parainesis iambica. / [Adam Siber]/ Szenci Molnr Albert
 48. Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum: summa diligentia collectum, adauctum et nunc recens excusum, in quo & propria nominapro studiosis orthographiae Graece sunt expressa, & appellativis synonyma Graeca passim inspersa sunt non pauca: vocibusvero positione & diphthongis carentibus, subjecti sunt versus veterum poetarum, quantitates syllabarum indicantes. - Hanoviae : typis Thomae Villeriani, [1611]. - [16], 915 [recte 925], [3], 335, [1] p. ; 19 cm Tartalom: 1., Lexicon Latino-Graeco-Hungaricum / auctore Alberto Molnar Szenciensi - 2., Dictiones Ungaricae, summo studio collectae et Latine conversae, juxtaque ordinem literarum, prout scribi solent, digestae... / auctore Albert Molnar Szenciensi - Johannis Honteri Coronensis Transylvani poema De variarum rerum nomenclaturis per classes distinctum. / [Johann Honter] - Adami Siberi De officiis puerorum Parainesis iambica. / [Adam Siber]/ Szenci Molnr Albert
 49. Liliputfalvai Liliputi Tóbiás : regény / irta Székely József. - Pesten : Eisenfels és Emich Könyvnyomdája, 1851. - [4], 165 p. ; 24 cm/ Székely József
 50. A magyar protestáns egyháztörténet irodalma / írta és kiadta Balogh Ferencz. - Debreczen : Nyomatott a város könyvnyomdájában, 1879. - 93, [1] p. ; 21 cm/ Balogh Ferenc
 51. De avitis Magyarorum ac Chunorum Iasonumque Hungarie accolarum sedibus et initiis / Georgius Fejér. - Budae : Typis Typogr. Regiae Universitatis Ungaricae, 1830. - 87 p.;/ Fejér György
 52. Mátyusföldi gyermekjátékok / Bakos József. - Budapest : Akad. Kiadó, 1953. - 336 p. ; 21 cm. - (Új magyar népköltési gyűjtemény ; 7.) Bibliogr.: p. 289-334./ Bakos József
 53. Az Szent Ianosnac ttt ielenesnec igaz es iras szerint valo magyarazasa predikatioc szerint, a iambor blcz es tudos emberec irasabol szereztetet. / Melius Peter altal. - Varadon : [typ. Trk; Raphael Hoffhalter], 1568. - [297] lev. ; 18 cm/ Melius Juhasz Peter
 54. Agenda, az az anyaszentegyhazbeli szolgálat szerént valo czelekedet, melyben az Vy Testamentomnak ket sacramentomának: az szent keresztségnek es az Ur vaczorájának ki szolgáltatásanak es az házasulandoknak egjben adattatásoknak mogya meg iratik... / Irattatot es ki botsatatot az felseges Gabriel királynak ... Erdelynek fejedelmenek etc. praedicatora Mélotai Nyilas István által. - [Kolozsvár] : [typ. Heltai], 1621. - [24], 399, [9] p. ; 16 cm/ Milotai Nyilas István
 55. Monumenta Romana Episcopatus Vesprimiensis / ... edita a Collegio Historicorum Hungarorum Romano = A Veszprémi Püspökség Római Oklevéltára / ... közrebocsátja a Római Magyar Történeti Intézet. - Budapestini : [s. l.], 1896-1907 ([Budapest] : Franklin-Társulat ny.). - 4 db ; 32 cm/
 56. /
 57. Rerum Moscoviticarum commentarij Sigismundi Liberi Baronis in Herberstain, Neyperg, & Guettenhag : Russiae, & quae nunc eius metropolis est, Moscoviae, brevissima descriptio. - Basileae : per Ioannem Oporinum,[anno Salutis humanae M.D. LVI. mense Augusto]. - [12] p., [3] t., 204 p. : ill., trkpek ; 30 cm Tartalom: 1., Pauli Iovii Novocomensis, de legatione Basilii magni principis Moscoviae ad Clementem VII. pontificem max. liber:... / [Paulus Jovius] - 2., De admirandis Hungariae aquis, hypomnemation: / Georgio Vuernhero authore - 3., Phoenix, sive luctus Austriae, ob mortem incomparabilis heroinae, d. Annae, Quiritium, Pannonum ac Bohemorum Reginae, &c. / I. L. Brassicanus - 4., Colloquium Sigismundi et mortis / [Johannes Serifaber]/ Herberstein, Sigmund Freiherr von
 58. Epistolae ad Romanos scriptae. Brevis explanatio, triplici methodo ornata. Videlicet. I. Analytica. II. Explicatoria. III. Practica. In illustri schola Debreczeniensi publice proposita, & expensa, in gratiam suorum auditorum, a die 25 apr. ad diem 17 junii, ejusdem anni finita, / per Matthiam Nogradi; Ecclesiae ministrum.. - Debreczini : excussa apud Melchiorem Fodorik, 1651. - [32], 260, 12 p. ; 16 cm/ Nógrádi Mátyás
 59. Pecs-Varadi Peternek, varadi lelki pasztornak feleleti Pazmany Peternek, esztergami erseknek ket könyvetskeire, mellyeket az Szent Irasrol es az Anyaszent-egyhazrol irt, es Bihar var-megyenek dedicálván MDCXXVI esztendöben kibocsatott.. - Debreczenben : nyomtattatott Rheda Peter altal, 1629. - [16], 888 [recte 892], [39] p. ; 20 cm/ Pécsváradi B. Péter
 60. Temető praedikatiok, mellyeket amaz boldog emlekezetü Margitai Peter, egyszer-is maszor-is egynehany helyben lévő ecclesiakban, temeteskor predikallot. Mostan penig halalanak utanna, közönseges haszonra ki bocsattattak Kereszegi Istvan debreczeni ecclesianak lelki pasztora, es Magyar Orszagban az Tiszan innenlevő ecclesiaknak püspökje altal/ Margitai Láni Péter
 61. Quadragesimale Bige salutis. - [Hagenaw]: [Gran, imp. Ioannis Rynman], [1515]. - [163] sztlan lev. ; 22 cm/ Laskai Osvát
 62. De rebus Hungaricae provinciae ordinis praedicatorum, partibus quatuor, et octo libris distributi commentarii/ Descriptore F. Sigismundo Ferrario
 63. Kalendáriom és 'Sebbe való könyv. : azoknak, a' kik az olvasásban hasznos gyönyörködtetést keresnek 1799-dik esztendőre. / kiadta Kis János - Pozsonban : Wéber Simon Péter költségével és betűivel, 1799. - [24], 160, [8] p. ; 17 cm/ Kis János
 64. Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendoe altal az anyaszentegyházba oluasni es praedicalni szoktanac, magyarazattyanac ... / iratot Telegdi Miklostul esztergami praepostul.. - 1577-1578 Elseo resze, mely magaba foglallya az aduentül fogua husuetig valo vasarnapi euangeliomokat, ... - Bechbe : Apffl Mihaly nyomtatta, 1577. - [20], 613, [16] p. ; 20 cm/ Telegdi Miklós(1535-1586) (pécsi püspök)
 65. Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendoe altal az anyaszentegyházba oluasni es praedicalni szoktanac, magyarazattyanac ... / iratot Telegdi Miklostul esztergami praepostul.. - 1577-1578 Masodic resze, mely magaban foglallya, husvettul fogva, adventig valo vasarnapi evangeliomokat egy nehany egyeb innepeknec... evangeliumaiual, egyetembe. - Nagyszombatban : Telegdi Miklos hazánal, [1578] M.D.LXXVIII. - [16], 892, [12] p. ; 22 cm/ Telegdi Miklós(1535-1586) (pécsi püspök)
 66. Clavis evangelica. sive Disputatio biblica ... / authore et praeside Stephano J. Tetsi. - [Nagyvárad] Varadini : apud Abrahamum Kertesz Szenciensem, 1647. - [7], 64 p. ; 15 cm/ Csécsi Joó István