Agenda, az az anyaszentegyhazbeli szolgálat szerént valo czelekedet, melyben az Vy Testamentomnak ket sacramentomának: az szent keresztségnek es az Ur vaczorájának ki szolgáltatásanak es az házasulandoknak egjben adattatásoknak mogya meg iratik... / Irattatot es ki botsatatot az felseges Gabriel királynak ... Erdelynek fejedelmenek etc. praedicatora Mélotai Nyilas István által. - [Kolozsvár] : [typ. Heltai], 1621. - [24], 399, [9] p. ; 16 cm / Milotai Nyilas István