Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendoe altal az anyaszentegyházba oluasni es praedicalni szoktanac, magyarazattyanac ... / iratot Telegdi Miklostul esztergami praepostul.. - 1577-1578 Masodic resze, mely magaban foglallya, husvettul fogva, adventig valo vasarnapi evangeliomokat egy nehany egyeb innepeknec... evangeliumaiual, egyetembe. - Nagyszombatban : Telegdi Miklos hazánal, [1578] M.D.LXXVIII. - [16], 892, [12] p. ; 22 cm / Telegdi Miklós(1535-1586) (pécsi püspök)