Az evangeliomoknac, mellyeket vasarnapokon es egyeb innepeken esztendoe altal az anyaszentegyházba oluasni es praedicalni szoktanac, magyarazattyanac ... / iratot Telegdi Miklostul esztergami praepostul.. - 1577-1578 Elseo resze, mely magaba foglallya az aduentül fogua husuetig valo vasarnapi euangeliomokat, ... - Bechbe : Apffl Mihaly nyomtatta, 1577. - [20], 613, [16] p. ; 20 cm / Telegdi Miklós(1535-1586) (pécsi püspök)