Fejedelmi lelek avvagy a' jo fejedelemnek szükseges ajandeki, mellyeket rövid szakaszokban foglalván, historiákkal és politikai elmélkedésekkel világositván, deák nyelven adott-ki / Weber, Johann Adam