Biharvármegyében kebelezett Kis-Mária (Kismarja) nagyközség és a Nagymariai puszta leírása : Kis-Mária polgárainak emlékül / írta O'sváth Pál. -[Budapest] : nyomatott Fritz Ármin Könyvnyomdájában, [1896]. - [44] p. ; ? cm / Osváth Pál