A kiválasztás szempontjairól

Már az eddig elmondottak is jelzik, hogy nem volt könnyű kiválasztani a digitalizálás céljaira azt a néhány tucat kottát, amely a pályázati keretbe az első ciklusban bekerülhetett. A régi kották állományvédelmének szempontját éppúgy igyekeztünk figyelembe venni, mint a "hozzáférhetőség" olvasói igényeit, az érdeklődésre számot tartó műfaj(ok) előnyben részesítését is szükségesnek ítélve, s mindezek mellett – épp a kultúrtörténeti, művelődéstörténeti hitelességet megőrzendő – arra törekedtünk, hogy a választott műfajon belül ma is közismert és alig vagy egyáltalán nem ismert szerzők, művek egyaránt helyet kaphassanak a digitalizált állományrész adatbázisában.