Az észak-tiszántúli folyóiratok digitalizált feltárása

 

/Előszó/

 

 

   A Debreceni Egyetemi Könyvtárban az 1960-as évek második felében éledt újra a tájbibliográfiai tevékenység, amely a másfél évtizeddel korábbi nagy lendület után lefékeződött, évekig stagnált.

A munkálatok felélesztője, szorgalmazója, Dr. Csűry István 1975-ben úgy jellemezte a történteket, hogy a kezdet kezdetén többet vállaltunk, mint amennyit egy-egy helyismereti bibliográfiai vállalkozás maga elé tűzhet. A Tiszántúli Időszaki Kiadványok Repertóriumai c. sorozat első kötetének előszavában így írt erről: ”Nem közigazgatási, hanem történeti, kulturális és gazdasági értelemben vett tájegység lebegett a szemünk előtt. Tiszántúl. Nem keretnek tekintettük a helyismereti programot, amelyet később a rendszerre épülés igénye nélkül kisebb-nagyobb területi vonatkozású szakbibliográfiák, kalauz jellegű bibliográfiák, stb. fognak kitölteni, hanem egy nagy, egységes bibliográfiai monolit kibányászásához gyürkőztünk. A teljesség utópiáját kergettük: az utolsó napihírig mindent feltárni, amit területünkön kinyomtattak, vagy ami területünkre vonatkozik. Úgy hittük, hogy az így megvalósuló tájbibliográfiák összességéből fog egy grandiózus nemzeti bibliográfia felépülni.

A funkciók megosztása végül is másként alakult. A nemzeti irodalom elsődleges regisztrálására legsajátabb hivatásaként vállalkozik az országos Széchenyi Könyvtár. A helyi bibliográfiáknak a legnagyobb közigazgatási egységek szintjén 19 műhelye támadt: a megyei könyvtárak, s a kisebb egységek is hovatovább gazdára találnak a területileg illetékes kisebb könyvtárakban. A teljesség álma pedig saját kísérleteink során bizonyult valóban csak álomnak.

E kísérletek azonban sok gyümölcsöt érleltek. Létrejött és ma is fejlesztés tárgya egy debreceni és tiszántúli vonatkozású nagy bibliográfiai kartoték, amely feltárja a helyi és az országos folyóiratok vonatkozó anyagát. S a monolit erőszakolása helyett az erek nyomán bányászunk. Elkészült a Hajdú-Bihar megyei sajtóbibliográfia. Megindult a Régi Tiszántúli Könyvtárak és a Tiszántúli Személyi Bibliográfiák sorozat.

A jelen kötettel induló sorozat keretében pedig olyan jelentős folyóiratok repertóriumai állnak sorban megjelenésükre várva, mint a Debreceni Szemle, a Debreczeni Képes Kalendáriom, a Magyarok s a Csokonai Lapok, nem szólva a készülő, befejezéshez közeledő többiekről.

A Tiszántúli Bibliográfia végül is megvalósul. Most már látjuk: nemzedékek munkája nyomán, az irodalom kisebb egységeit regisztráló bibliográfiák mozaikjaiból.”

Az indulás óta tizennégy folyóirat repertóriumát adta ki az Egyetemi Könyvtár:

1.      A debreceni Néplap repertóriuma, 1944. nov. 15 – 1945. ápr. 6.

/Összeállította: Király László - Tóth Ferencné/ - Debrecen, 1975. KLTE Könyvt. XI, 102 l.

2.      Csokonai Lapok, 1850. /Szerk. Korompai Gáborné Szalacsi Rácz Mária/ -      

      Debrecen, 1975. KLTE Könyvtára. XVI, 20 l.

3.  Magyarok, 1945-1949. /Szerk. Korompai Gáborné Szalacsi Rácz Mária/ - Debrecen  

      1976. KLTE Könyvtára. XVIII, 58 l.

4.      Debreczeni Képes Kalendáriom, 1901-1948. /Szerk. Veress Gézáné – Lengyel      

      Imre/ - Debrecen, 1976. KLTE Könyvtára, 99 l.

5.      Régi Okiratok és Levelek Tára, 1905-1906. /Szerk. Korompai Gáborné/ Debrecen,           1982. KLTE Könyvtára. VI. 26 l.

6.      Debreceni Szemle, 1927-1944. /Szerk. Korompai Gáborné – Némedi Lajosné/ - Debrecen, 1979. KLTE Könyvtára. XII, 156 l.

7.      Kelet Népe, 1935-1942. /Szerk. Szénássy Barnáné – Szöőr Árpádné/ - Debrecen, 1979. KLTE Könyvtára. III, 79 l.

8.      Magyar Exlibris, 1935-1936. /Szerk. Lenkey István/ Debrecen, 1980. KLTE Könyvtára. 22 l. 2. t.

9.      Debreceni Főiskolai Lapok, 1896-1914. /Szerk. Berényiné Varga Ibolya/ - Debrecen, 1981. KLTE Könyvtára. 138 l.

10.  Magyar Protestáns Egyházi és Iskolai Figyelmező, 1870-1878. /Szerk. Lenkey István/ - Debrecen, 1984. KLTE Könyvtára. 144 l.

11.  Debreceni Szemle, 1912-1915. /Szerk. Berényiné Varga Ibolya/ - Debrecen, 1985. KLTE Könyvtára. 153 l. 28 t.

12.  Egyetemi Élet, 1963-1972. /Szerk. Berényiné Varga Ibolya/ - Debrecen, 1992. KLTE Könyvtára 269 l.

13.  Könyv és Könyvtár. A Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának Évkönyve, 1953-1991. /Szerk. Czeglédy László/ - Debrecen, 1994. 53 l.

14.  Hortobágy, 1861-1867. /Szerk. Jávorszky Ferenc/ - Debrecen, 1997. KLTE Könyvtára. 297 l.

 

A repertorizált folyóiratok debreceniek, vagy a régiónkban indultak, mint a Magyarok és a Kelet Népe. Többségük a második világháború előtt jelent meg, de feldolgozásra került néhány háború utáni is, ilyenek a Néplap, a Magyarok, az Egyetemi Élet valamint a Könyv és Könyvtár. Repertóriumaink rövid sajtótörténeti leírást is tartalmaznak, amelyek ismertetik a folyóiratok jellegét, tartalmi értékeit, jelentőségét, a szerkesztői tevékenységet a kiadás körülményeit. A közölt illusztrációk a periodikák megjelenési formájáról adnak képet.

 

A folyóiratrepertórium-ok házi sokszorosításban jelentek meg, kis példányszámban, nagy részük mára elfogyott, csak közgyűjteményekben találhatók. Tekintettel arra, hogy a helytörténeti kutatás számára hasznos forrásnak bizonyultak, új formában kívánjuk a hozzáférést biztosítani a repertóriumok bibliográfiai leírásainak géprevitelével.

Az automatizálás lehetőséget teremt arra, hogy a folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok szövege is adatbázisba kerüljön, s a bibliográfiai információ közvetlenül átvezessen a keresett szöveghez.

 

A Debreceni Egyetemi Könyvtár munkatársai vállalkoztak arra, hogy folyamatosan beépítik hálózaton elérhető gépi adatbázisba az eddig megjelent folyóirat repertóriumaink címállományát, a címekhez kapcsolódó szövegekkel.

 

 

 

                                                                                    Korompai Gáborné

 

 

 

Az adatbázis készítői

Digitalizálás: Bacskai Ferenc, Berettyán Gábor, Kormány András, Kormány Lajosné, Pelyvás Norbert, Nagyné Simon Rita

Bibliográfiai rekordok készítése: Bátfai Mária Erika, dr. Berényi Ernőné, Czeglédi László, Fejér Anamária, dr. Juha Enikő, Kormány Lajosné, Polónyiné Kerekes Margit, Szász Izabella, Varga Lajosné

A számítástechnikai környezet tervezése, kialakítása: Balázs László, Bondár Tamás, Bor Attila, Csató Edit