A rekordkapcsolati mezők jellemvonásai

 

 

A  76X-78X-es bibliográfiai adatmezők két meglévő bibliográfiai rekord közötti kapcsolat megteremtésére alkalmasak.

 

A kapcsolat jellege kétféle lehet:

·        az olyan kapcsolódó tételek, amelyek plusz információt hordoznak a dokumentumról, segítik a felhasználót a keresés folytatásában , de nem fontos a célrekordhoz való eljutás.

·        Ennek értelmében van célrekord (elsődleges rekord) és rokon rekord, amely idő, horizontális (nyelv, hordozó) és vertikális (hierachikus) kapcsolatot feltételez a célrekordhoz.

·        a másik esetben a célrekord elérése fontos szempont. Ebben az esetben mint  alapdokumentum fizikailag tartalmazza az alkotórészt (időszaki kiadvány /alapdokumentum, forrásdokumentum/ - amely cikkeket tartalmaz /részdokumentum/).

 

 

A kapcsolatteremtő rekordok megjelenítő formátumában a kapcsolat jellegére utaló megjegyzés jelenik meg.

580-as "Megjegyzés a mű bibliográfiai kapcsolatáról" mező használatát iktatjuk be a rekordba abban az esetben, ha a kapcsolat jellege túl bonyolult  lenne ahhoz, hogy az a kapcsolatteremtő mező használatával egyértelműen kifejezhető lenne (főképp USMARC alkalmazás.)

 

Az egymáshoz kapcsolódó bibliográfiai rekordokban a kapcsolatteremtő mezők - általában - egymásnak reciprok mezői (760/762 – Fősorozata/Alsorozata)

 

A formátumok a kapcsolat létrehozását a kapcsolatteremtő mezőkben rögzített rekordazonosítók, leírási adatelemek, besorolási adatok

alkalmazásával éri el.