Mejegyzés mezők: (a bib. leírást kieg., módosítják, tehető megjegyzés a példány sajátosságaira, a dokumentum tartalmára, a dokumentum és más kiadványok közötti bib. kapcsolatára) (A bibliográfia nyelvén tehetők meg a megjejgyzések.)

(A HUNMARC korábbi kiadásaihoz képest sok USMARC mező épült be ebbe a mezőcsoportba)

 

A formátumok  azonos hívójelű és adattartalmú mezői:

500  Általános megjegyzések

501 Megjegyzések a kiegészítő tartalomról - Együtt kiadva (USMARC) (egy fizikai egységben két mű.)

502   Disszertáció megjegyzés (intézmény-fokozat-védés éve)

504   Bibliográfia megjegyzés (rejtett bibliográfia, filmográfia, diszkográfia)

505 Megjegyzés a tartalomról (a dok. főrészeire, a dok.ban megj. részművekre, rovatokra tehető megjegyzés-HUNMARC)-(Spec.-abb tart. feltárás USMARC) (lásd. a táblázat)

510  Idézet/hivatkozás megjegyzés (megj. arról a dok.-ról, ahol a dok.-ot idézik, ill. hivatkoznak az adott dokumentumra)

511   Megjegyzés a résztvevőkről (zenei anyag)

513   Megjegyzés a kut. jelentés típusáról és idejéről

515  Megjegyzés a számozásról    (Számozási rendellenességek, stb.)

516   Megjegyzés az elektr. dok.  típusáról, adatairól  (elektronikus bib. adatbázisok, elektronikus folyóirat, elektronikus szöveges adatbázisok, elektronikus könyv, elektronikus szövegszerk. programok)

518    Megjegyzés  az ábrázolás, felvétel, hangrögzítés adatairól

520    Tartalmi kivonat (annotáció, referátum stb.) megjegyzés  

525    Megjegyzés a mellékletről/különszámról (Melléklete: Házipatika)

530   Megjegyzés a mű más hordozón való kiadásáról 533   Reprodukció megjegyzés   -  (ez a mező a HUNMARC esetében csak az  1. átd. kiadásában szerepel) ) (Spec. adatok, amelyek a másolatra vonatkoznak)

534  Megjegyzés az eredeti kiadásról

535   Megjegyzés a lelőhely adatairól (ha az eredeti lelőhelye eltér a leírt dok. lelőhelyétől)

536   Megjegyzés a támogatásról

538   Megjegyzés a technikai részletekről

540   Megjegyzés a forgalmazásról (a dok. felhasználási, másolási, terjesztési felt.)

541  Megjegyzés a beszerzés közvetlen forrásáról

544  Megjegyzés a levéltári anyagok lelőhelyéről

545  Életrajzi/történeti megjegyzés (Ft. első bes. adatában megnevezett személyről adatok és a testületről+rend.-ről közöl történeti adatokat)

546  Megjegyzés a kiadvány nyelvéről (041 mező kódolt tart.-ának szöv.)

561   Megjegyzés a származásról (proveniencia) (Kardos László könyvtárából – hagyaték)

562  Megjegyzés a példány, verzió egyediségéről

565  Megjegyzés a fájl  egyediségéről

567  Megjegyzés az alkalmazott módszerekről

580   Megjegyzés a mű bibliográfiai kapcsolatáról (USMARC a rek. kapcs mezők mindegyike mellett)

     

581 Megjegyzés az adott dok.-ról szóló kiadványokról

583 Megjegyzés műveletről/eseményről

584 Megjegyzés a használatról

585 Megjegyzés a kiállításokról

586  Megjegyzés a díjakról

 

USMARC

                                                             505-ös mező

1. indikátorpozíció

       0

teljes tartalom

 

 

 

       1

nem teljes tartalom

A többtagú egység nem minden darabja érhető el analízissel, mert még nem publikálták, vagy még nem került katalogizálásra. (USMARC eredetileg

kötetes művek)

Többkötetes mű közbeeső kötetei hiányoznak            

505 1b  $aV.1.Report-----

V.3. Overseas system of compensation                 

(a szaggatott vonal a hiányzó 2. kötet jelzi)

 

       2

részleges tartalom

A dokumentumnak csak kiválasztott részeit tárja föl, de elvileg minden darad elérhető. (Szubj.)

 

2. indikátorpozícik

       b

 

Minden információ közlése egyetlen a almezőben történeik

 

 

       0

 

 

Az adatelemek minősítése több almezőkód közbeiktatásával.

 

 

 

Csak a HUNMARC-ban szereplő megjegyzés mezők (tipizált mezők)

588   Megjegyzés a fizikai jellemzőkről    (japán technikával) 

592    Megjegyzés a különlenyomatról

593    Megjegyzés az idegen nyelvű kivonatról

594    Megjegyzés a tartalomjegyzék nyelvéről

596    Megjegyzés a kiadásról (kiadásváltozatok)

597    Megjegyzés a megjelenésről (a főforrásban mellőzött megj. adatok)

598     Megjegyzés  a sorozatról (az adott sorozati tag jellemzőiről)

599   Helyi használatra fenntartott, ill. a példány egyedi sajátosságaira vonatkozó megjegyzés

 

Azonos hívójelű, de más adattartalommal rendelkező mezők

 

506 -os a HUNMARC-ban: Megjegyzés a terjesztési adatokról (Az id. kiadványban tévesen: ISSN 0345-3456))

             a USMARC-ban   : A hozzáférés korlátozása (Csak hivatalos használatra!)

 

Csak a USMARC-ban szereplő mezők:

59X Helyi megjegyzések definiálására alkalmas mezőcsoport

 

 

 

 

Tárgyszavak - tárgyi melléktételek   (6XX-os blokk)

 

A HUNMARC tárgyszóalkotása a kezdetekkor a USMARC formátumhoz képest  kidolgozatlan volt. 650-es egységesített mezőt egyáltalán nem, s helyi tárgyszavakat is alig definiált. A KSZ/4.1 HUNMARC. Bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma c. szabályzat ma már rögzíti az Országos Széchenyi Könyvtár által - a MOKKA munkálataival összhangban kidolgozott – tárgyszavait és tárgyi melléktételeit. (A korábban más összefüggésben említett tárgyszavak/tárgyi melléktételek említésének mellőzése mellett.)

 

 

 

 

 

HUNMARC

 

650 Tárgyszó (tárgyszó rendszerből)

Indikátorok:

1. ind. poz. a tárgyszó szintjét határozza meg

2. ind-. poz. a tárgyszó forrása: 0 LC subject heading

                                                2 Medical subject heading

                                                4 A forrás nincs meghatározva

 

 

 

                                                2 A forrás a $2-es almezőben – Internet tezaurusz, Doktaurusz (dok. típusok tezaurusza), FEOR (Fogl. Egys. Országos Rendszere), IKR ( Id. kiadv. Repertóriumának tárgyszavai), KLTE tezaurusz (Kossuth Lajos Tudományegyetem tárgyszó adatbázisának tezaurusza), stb.

651 Földrajzi név – tárgyi melléktétel

653 Szabad tárgyszó

655 Formai tárgyszó (a dok. műfaja) (A dok. műfajából képzett formai tárgyszó/deszkriptor)

656 Foglalkozás tárgyszó

657 Dokumentum célja, rendeltetése tárgyszó (Milyen tevékenység érdekében fogalmazták meg a dok. tartalmát)

658 Oktatási tárgyszó

 

 

 

A USMARC 650-es és  651-es "Földrajzi név " mezők kontrolláltak, s a 69X-es mezők a különböző típusú (személynév, testületi név, rendezvénynév,  földrajzi név) helyi tárgyszavak megalkotására adnak lehetőséget.