Címmezők mint fő-, mellék-, sorozati és tárgyi melléktételek

 

Az egységesített cím az MSZ 3440/1-83 szerint: a különböző forrásokon eltérő, vagy eltérő alakú címeken megnevezett mű azonosítására besorolási adatként kiválasztott cím, amely lehet eredeti cím, átültetett cím vagy megállapodásos cím.

 

 

130-as Egységesített cím     -  főtétel (Nem társulhat hozzá szerzői főtétel, a főtétel első besorolási adata az egységesített cím)

730-as Egységesített cím     -  melléktétel

830-as Egységesített cím     -  sorozati melléktétel (csak a USMARC-ban)

630-as Egységesített cím     -  tárgyi melléktétel

 

HUNMARC: 1. Közös főcímmel rend. vegyes gyűjt. → 130-asba→közös főcímhez tartozó egys. cím →egyes művek egys. címe→730-as mező

                      2. Közös főcím nélküli gy. →130-asba az első cím→ a további  művek egys. címe→730-as mező

 

Indikátorpozíciók:

 

Az első indikátorok: 1. ind. poz. értékei mindenhol (kivéve a USMARC 830-as mező) a rendezésből kihagyandó karaktereket jelölik.

A második indikátorok értelemszerűen a 130-nál a 0=főtételt, a 730-asnál (0=Tft. ; 1=Mt. ; 2=Részletező Mt-t jelent). A USMARC a 730-asban 2. ind. pozíción Tft-t, s MT-t nem definiál, csak 2-es értéken az analitikus feltárást jelöli.

A 630-as mezőnél: a 2. ind. poz.=tárgyszólista (HUNMARC=4 ; USMARC =több t.szó lista)

 

Almezők: A HUNMARC sokkal részletezőbb az adatelemek szintjén.

Pl. a fordítás minőségére 3 almezőt definiál: i=a ford. nyelve

                                                                         l=a ford. nyelve és a dok. az eredetit is tartalmazza. (A USMARC-ban csak a ford. nyelve)                       

                                                                          j=soknyelvű kiad.

 

 

 

 

 

 

Ugyancsak van lehetőség a HUNMARC-nál a

$q : kiegészítő (részlegeségre utaló szabványos kifejezés) (130 00 $aAlf laila wa laila$qszemelv. = Ezeregyéjszaka (átült. cím)

$u : kiegészítő (földrajzi)

$z : generikus címhez járuló, a műre/kiadványra legjellemzőbb személy vagy közreadó testület nevének kifejezésére. (Tanulmányok$zGazdaságkutató Intézet)

Csak a USMARC formátum használja a (m - o - r) a hangzó dokumentumoknak megfelelő, ill. a hordozó kifejezésére használatos (h) almezőket.

 

 

                                          HUNMARC                           USMARC

                                        I.Más almező elnevezések   -  hasonló adattartalom

                b

 Egyéb cím, alcím

                k

            formai alcím

                c

  kiegészítő adat   (pl. kiadásváltozat)

                s

             változat

                                        II.Elnevezésben is és adattartalomban is megegyeznek

                a

            rendszó

      rendszó

                n

Alárendelt cím megj., ágazati megjelölése kötetjelzés.

                 n

 (ágazati megjelölés) +alsorozati megj.

                p

       ágazati cím

                 p

  ágazati cím/alsorozati cím

                                        III. Azonos almező elnevezés különböző adatattartalom

                g

Műfaj/típus

                 g        

     egyéb információk(bővebb információk közlésésre ad lehetőséget9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb címmezők:

 

240 Egységesített cím – Szerzői főtétel tartozó – (A Ft. 2. bes. adata az egys. cím)

243 Egységesített cím – Megállapodásos cím (Művek, szemelvények, kivonatok)

245 Cím és szerzőségi közlés (Nagybetűs almezőkódokat is definiál a HUNMARC a USMARC nem)

246 Cím, variáns formák (Csak a USMARC formátumban)

740 Variáns cím – melléktétel (USMARC)

740 Cím és szerzőségi közlés – további  (HUNMARC)

CSAK a HUNMARC-ban szereplő mezők

741 Párhuzamos cím

742 Egyéb besorolási cím (Minden olyan bes. adatként megadható cím, amelyik egyik 74X-es mezőbe sem illik bele)

743 Borítócím

744 Előzménycím/Előbbi cím

745 Folytatáscím/Utóbbi cím

746 Előzéklapi cím

747 Lapfejcím (első oldalon a szöveget megelőző tip. kiemelt részen tal. cím)

748 Szalagcím (címszalagon tal. cím)

749 Gerinccím

USMARC 246-os mező  indikátorértékei  (második ind.)

HUNMARC 74X-es     mezők

                           0

a cím azon része, amelyik melléktétel lesz - pl. 245 04 $aThe Berkeley book of modern writing - 246 30 $aModern writing

    nincs megfelelő mező

                          1

Párhuzamos cím - a 245-ös mező párhuzamos címei megismétlendők

    741-es mező (a párhuzamos címeket inkább itt szerepelteti)

                          2

Megkülönböztető cím  - olyan időszaki kiadványok esetében használatos, amikor egy adott szám a téma egy kisebb területével foglalkozik - pl. 245 00  $aCommunity year book  - 246 12 $aCommunity in industry

     nincs megfelelő mező

                        3

       Egyéb cím

   742 Egyéb címváltozat

                        4

       Borítócím

   743 Borítócím

                        5

       Előzéklapcím - általában a címlap főcímének nyelvétől eltérő formában jelenik meg az itt lévő cím

   746 Előzéklapi cím

                       6

      Fejcím

    747 Lapfejcím

                       7

      Élőfejes cím

    -------------------------

                       8

      Gerinccím

    749 Gerinccím

 

Probléma a USMARC form. 246-os mezője nem teszi lehetővé a be nem sorolandó karakterek feltüntetését.

A HUNMARC form. a 74X es blokkban az 1. ind. pozíciójának értékei alkalmasak a rendezésből kihagyandó karakterek feltüntetésére.

 

 

Példa: IDE PÉLDÁKKKKKK!!!!!!!!!!!!

 

1.245 Főcím és szerzőségi közlés (HUNMARC)

245 10 $aNational accounts Statistics$b1950-1968$cOrganisation for Economic Cooperation and Development$AStatistique des comptes nationaux$B1950-1968$HOrganisation de Coopération et de Développement Économique

 

2. Közös főcímmel rendelkező gyűjtemény (HUNMARC)

100 10   $aPáskándi Géza$1933-1995

245 10 $aMedvebőrben$bdrámák$cPáskándi Géza

740 22 $aA szélmalom lakói$81

740 02 $aMedvebőrben vagy$uAprószentek avagy$uLétra az ördögnek$82

740 02 $aAugustus katonái vagy$uA megszámláltatás$83

A USMARC a 740-es mezőt az "authority control" alá nem eső kapcsolódó, vagy analitiku s címek feltárására alkalmazza.

 

Kiadás, megjelenés, terjedelmi adatok:

250  Kiadásjelzés

260  Megjelenési adatok

300 Terjedelmi adatok

 

A HUNMARC a 250-es mezőben a kiadásjelzés feltüntetésén kívűl c almezőben lehetőséget ad az utánnyomás kódolására is, továbbá az adott kiadásra vonatkozó szerzőségi közlést is két - b (első), d (második szerző) - almezőre bontja.

 

A megjelenési adatok mezőjének USMARC első indikátorpozíciói csupán azt vizsgálják, hogy a kiadó/terjesztő a dokumentumban szerepel-e, ezzel szemben a HUNMARC a kiadónak a közreadóval való azonosságára/eltérésére is kitér.

 

A 300-as mező terjedelmi adatai között a melléklet feltüntetésére szolgáló e almezőt a HUNMARC szintén több, három almezőre bontja:

 

 

 

                                                    $h  a melléklet oldalszáma

                                                    $i   a  melléklet illusztrációja

                                                    $k   a  melléklet mérete

 

Sorozati-, s az ehhez kapcsolódó mezők

 

440-es mező   Sorozat – melléktétel (mindkét formátum)

490-es mező   Sorozati közlés - a kiadványon szereplő változat*

760-es mező   Rekord/Tételkapcsolat - Fősorozata

761-es mező   Tételkapcsolat - Sorozata, sorozat tagja    (Csak a HUNMARC-ban)

762-es mező   Rekord/Tételkapcsolat - Alsorozat

800-es mező   Sorozati melléktétel - Személynév    (Csak a USMARC-ban)

810-es mező   Sorozati melléktétel -  Testületi név  (Csak a USMARC-ban)

830-as mező   Sorozati melléktétel -   Egységesített cím  (Csak a USMARC-ban)

*(A sorozati címnek azon változata, amely lényegtelenül eltér az induló tag alapján megállapított sorozati címtől)

 

760-as (FŐSOROZATA) rek. kapcs.-ra lásd, példa (HUNMARC 181.o.)

 

440

0

a

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae,

 

 

x

0324-6523

440

0

a

Acta juridica et politica,

 

 

x

0563-0606 ;

 

 

v

Tom. 40. fasc. 1-2

 

761

1

t

Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae.

 

 

d

Szeged JATE 1963-

 

 

x

0324-6523

 

 

w

18086

761

1

t

Acta juridica et politica.

 

 

d

Szeged [JATE] 1956-

 

 

x

0563-0606

 

 

w

31008

 

(Sorozat tagja)

 

HUNMARC       440 *0 $aEgyéniség és alkotás$x0238-7387

                           761 *1 $w0238-7387

 

(kapcsolódás a sorozati főlaphoz)

 

USMARC           490 1b $a(Jog és jogtudomány,$x1216-6782 ; $v13.)

                             830    0$a Jog és jogtudomány