Bibliográfiai adatmezők  a mezők hívójeleinek sorrendjében

 

 

HUNMARC  020-88X

USMARC     010-88X

 

·        020-as ISBN szám

·        022-es ISSN szám

     024-es egyéb szabványos azonosító (mindkét form.) (Szabványos azonosító számok és kódok) (pl. International Article Number) (HUNMARC KSZ /4.1)

·        034-es Kódolt kartográfiai matematikai adatok (Méretarány, koordináta, ábr. mód.) (HUNMARC KSZ /4.1) (255)

·        035-ös Rendszer ellenőrző szám (000000073707) (bibKLT00034563) (bibFSZ34972)

·        036-os Számítógépes adatfájlok eredeti azonosító száma (HUNMARC KSZ /4.1) (Az adatfájl előállítója által meghatározott  eredeti azonosító szám)

·        037-es Gyarapítási adatok (HUNMARC KSZ /4.1) (A dok. megrendeléséhez, arról másolat beszerzéséhez szükséges adatok)

·        040-es A leírás forrása (a bib. rek. leíró, kat. céduláról átíró, átszerk. int.)

·        041-es Nyelv (a dok. nyelve, ill. a dok. főrész. nyelve)

·        044 Kiadó/előállító ország kódja (HUNMARC KSZ /4.1) (Kétkarakteres betűkód – A dokumentumot több országban adják ki ($ahu$ait)

·        072-es Tárgycsoport kód (tudomány, művészetek megjelölésére – statisztikai célokra szolgál) (G (hadtudomány) ; V (mezőgazdaság, halászat, vadászat ; (6 (földrajz, utazás…)

·        080-as ETO

     084 Egyéb osztályozási jelzet (Az ETO-tól eltérő a $2 almezőben megjelenített oszt. rendszer táblázatai)  (HUNMARC KSZ /4.1)

 

 

 

 

 

 

 

Személynevek - 100-as, 700-as, 800-as, és 600-as mezők jellemzése

 

·        100-as mező  Személynév -    főtétel  besorolási adata    -    nem ismételhető

·        700-as mező  Személynév -    melléktétel besorolási adata    -             ismételhető

·        800-as mező  Személynév -    sorozati melléktétel besorolási adata -   ismételhető (Csak USMARC)

·        600-as mező  Személynév-     tárgyi melléktétel besorolási adata    -    ismételhető

 

Indikátorok: Az első ind. poz. értékei megegyeznek:

 

0 egyéni név        00 $aTamás$gSzent

1 vezetéknév       10 $aKovács$jTamás

2 összetett név     20 $aKis-Nagy$jJános 

3 családnév          31 $Bach-család

 

Indikátorok: A második  ind. poz. értékei :

HUNMARC:                                         

     0   További Ft.

     1   Melléktétel

     2   Analitikus tétel

 

USMARC:

Csak a ( 2  Analitikus tétel) indikátort definiálja. – Nincs fő besorolási elv – a releváns alak megtalálása a cél.)

 

USMARC  formátum    700 1 aArany János$e(ford.)(GOND!!)

HUNMARC formátum  700 10 aArany$jJános

HUNMARC formátum  700 11 aArany$jJános$4xford.

További főtétel a 2. ind. poz. 0-ás értékével (Csak HUNMARC, a USMARC nem definiálja.

 

 

 

 

 

 

 

A 600-as mezőnél 2. ind. poz. USMARC: 0 LC subject heading

                                                               4 nem meghatározott forrás

 

A 600-as mezőnél 2. ind. poz. HUNMARC:  4 a forrás nincs meghatározva

 

Almezők: HUNMARC bővebb, tagoltabb (eltérések a jegyzet 27 p.)

 

 

 

 

 

Testületi nevek:  (fogalom: jegyzet 28. o.)

 

Egységesített testületi név: a besorolási adatként kiválasztott név, amelyen a testület működését kifejti,  illetve amely néven  a testület székhelyének megfelelő bibliográfiai gyakorlat számon tartja.

 

 

110-es  Testületi név       - főtétel (3423/2-84 sz. a test. belső életére, hiv. tev., működésére, szolgáltatásaira vonatkozik)

710-es Testületi név        - melléktétel

810-es Testületi név        - sorozati melléktétel (Csak USMARC)

610-es Testületi név        -tárgyi melléktétel

(alapszab., ügyrend, utasítás, beszámoló, munkatervek, int. adat és címtárak, katalógusok, leltárak, statisztikák, belső határozatk, döntések stb.)

 

Indikátorpozíciók:

 

Az első indikátorpozíció értékei megegyeznek, azonos jelentéssel bírnak, csupán a HUNMARC nem alkalmazza a USMARC 0-ás indikátorát, amellyel az a fordított testületi nevet fejez ki.

 

Első Indikátorpozíció:

1          Államhatalmi, államigazgatási név

2          A testület neve (USMARC=egyenes szórendű név)

 

110 10 $aMagyarország$bHonvédelmi Minisztérium

710 21 $aMagyar Történelmi Társulat$bTanári Tagozat

710 2#   $aMagyar Történelmi Társulat.$bTanári Tagozat (USMARC)

 

 

 

 

 

 A második indikátorpozíció:

 

110-es mező: üres (USMARC)

710-es mező:  a 700-as mezőnél említetteknek megfelelően

810-es mező:  a 100-as mezőnél említetteknek megfelelően

610-es mező: (HUNMARC – 4-es ind. – a forrás nincs meghatározva) - (USMARC 2. ind. poz. =  a tárgyszó rendszer megnevezése. Pl. 0-s LC subject heading)

 

 

610 14 $aMagyarország$bOktatási Minisztérium

610 20 $aRadio Vaticana (USMARC)

 

 

 

Almezők:

 

A g almező használatában tapasztalható eltérés. A USMARC rekordoknál ez "általános információt" jelent, míg a HUNMARC egyrészt kiegészítő adatként az államhatalmi és államigazgatási nevek esetében a tisztségviseslő nevének feltüntetésére, másrészt az állandó testületek típusának megjelölésére alkalmazza.

                               110 10 $aMagyarország$bNádor$gWesselényi Ferenc

                               110 20 $aMagyar Vöröskereszt$gtestület

 

 

Rendezvénynevek

 

Az MSZ 3440/3-83 szerint: Testületnek minősülnek - az egyéni kiállítások kivételével  - a rendezvények (konferenciák, kiállítások stb.), ha hivatalos elnevezésüknek nyelvtanilag szerves része a rendezvény típusának megnevezése, vagy ha a rendezvény saját hivatalos nyelvű kiadványain a típusjelölő kifejezés és a rendezvény nevének többi eleme közti összetartozást más módon (pl. tipográfiai megoldással) egyértelműen jelöli.

 

111 Rendezvénynév      - főtétel

711 Rendezvénynév      - melléktétel

811 Rendezvénynév      -  sorozati melléktétel (USMARC)

611 Rendezvénynév      -  tárgyi melléktétel

 

111 20 $aOrszágos Tudományszervezési Konferencia$d1998$cPécs

711 21 $aOrszágos Tudományszervezési Konferencia$d1998$cPécs

611 24 $aOrszágos Tudományszervezési Konferencia$d1998$cPécs