Állományadatok

 

 

 

 

 

1.     84X (3 mező) előkészületben

 

2.     850 Lelőhely – a dokumentum lelőhelyének nevét, ≈betűjelét, lelőhelykódjáttartalmazza – 850 $aOSZK  ; 850 $aB1

 

3.     852 Elhelyezés (A dok.-nak a gyűjteményen belüli helye)

 

 

4.     86X-878 (Előkészületben)

 

5. 856 Elektronikus hely és hozzáférés  (kivisz az INTERNET-re) (Távoli hozzáférésű elektr. dokumentumok helyének, elérésének, kereshetőségének meghatározásához szükséges adatokat tartalmazza. 1. ind . hozzáférési mód (FTP, http…stb.)

                                                                                   2. ind. Kapcsolat a mező és a dokumentum között

 

6..886 Idegen MARC mező   1. ind.: a mező típusa:  rek. fej.

                                                                                                tájékoztató adatmezők 002-009

                                                                           bib. adatmezők             010-999            

                                            2. ind. üres

                                                        almező: Az idegen MARC mező hívójele (a) -  tartalma (b) 

   

7. 999 Technológiai megjegyzés: A HUNMARC rekord tartalmára előállítására vonatkozó megjegyzés